Smok Nowohucki z Nowej Huty

wpis w: Smoki | 0

Niektórzy nazywają go Drugim Smokiem Wawelskim. Zamieszkały w Nowej Hucie Smok Nowohucki jest jednak tylko kuzynem Smoka Wawelskiego

Smok Nowohucki

Smoka Nowohuckiego znajdziecie w Bieńczycach przy ul. Kornela Makuszyńskiego. Trzeba go jednak mocno wypatrywać, bo otaczają go chaszcze. Stoi na podwyższeniu – na małej górce, a pod nim kryje się jego jama. Co gorsza, Smok ten mieszka na prywatnym terenie, którym nikt się nie interesuje, więc raczej prędko nie będzie miał oczyszczonego najbliższego sąsiedztwa. Gdyby nie to, że teren jest zaniedbany, Smok miałby całkiem przyjemne mieszkanko. Otoczenie wygląda trochę jak taki (zaniedbany i opuszczony) mini skwer z trawami, krzakami i alejkami, a nawet sadzawką. Dalsze sąsiedztwo już jest mniej zachwycające, bo mocno przemysłowe.

Bez obrazy dla Smoka Wawelskiego, Smok Nowohucki jest o wiele ładniejszy. Na pierwszy rzut oka widać, że Nowohucianie swojego smoka lepiej karmili niż Krakowianie.

Smok Nowohucki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *